พุทธมหายันต์

พุทธมหายันต์ คือยันต์ฉบับโลกทิพย์ อักขระโลกทิพย์ต่างไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบนี้ เป็นยันต์อักขระที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูบาอาจารย์ภาคกายทิพย์ สายพระพุทธจักรวาล จึงได้นำมาเรียบเรียงลงในผืนผ้าแคนวาสที่เป็นที่นิยมในการเขียนอักขระเลขยันต์ตามสำนักต่างๆ ที่นิยมเขียน

 

อาจารย์เดียไม่เคยเรียนอักขระเลขยันต์ โหราศาสตร์ มาก่อน จึงไม่มั่นใจว่าจะเขียนได้หรือไม่ ในตอนแรกหลังจากมีลูกศิษย์สอบถามถึงผ้ายันต์ต่างๆ ของสำนักสักยันต์อื่นว่ามีพุทธคุณ หนุนดวงหรือไม่ อาจารย์เลยตั้งจิตถามบรมครูภาคกายทิพย์ ถึงอักขระที่เขียนกัน และขอองค์ความรู้ในการเขียนอักขระเพื่อจะได้นำมาเขียน จึงได้นิมิตเห็น

 

สัญลักษณ์อักขระประจำพระพุทธองค์ปัจจุบัน ยันต์พระพุทธเจ้า อาจารย์เดียเริ่มถอดตัวอักขระนำมาเขียนเชื่อมโยงและสำเร็จในการเขียนครั้งแรก เพราะทุกครั้งที่เขียนจะมีครูบาอาจารย์ครอบตลอดเวลา จึงทำให้การเขียนง่ายขึ้น และ มีพลังทุกตัวอักขระ และดูแปลกตา ในอักขระประจำพระองค์ ซึ่งไม่ใช่ภาษาขอม ที่เราคุ้นเคยกันในผ้ายันต์ตั้งแต่จำความได้ ใหม่ๆ อาจารย์ได้สัญลักษณ์ ยันต์คือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ องค์พระสัมมาองค์ปัจจุบัน

 

ตอนนี้ไม่รู้จะเขียนอย่างไรเพราะผ้ายันต์ ผืนมีหลายอักขระเหมือนที่สำนักอื่นเขียน อาจารย์เลยตั้งจิตเรียนรู้เพิ่มเติมและได้อักขระเพิ่มเติม 1-3 ตัว เรียกว่าตัวอักษรมหาศาสตร์ ซึ่งมองไปมองมาก็คล้ายอักขระขอม แต่แปลกตรงที่มีสร้อยหรือหาง เพิ่มเติมแปลกตา และมีพลัง  อักขระทุกตัวต้องมีพลัง สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลัก ศาสตร์พลังบุญ วิชาลูกดิ่ง หรือ เพนดูลั่ม หากตัวอักขระนั้นมีพลัง ก็จะสะท้อนคลึ่นพลังงานมายังลูกดิ่ง ก็จะเกิดปฏิกิริยา ทำให้ลูกดิ่งหมุนแรง แม้ไม่ได้ตั้งจิตถาม

 

อาจารย์เดียเขียนผ้ายันต์ผืนแรกใช้เวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งนานมาก เพราะต้องใช้สมาธิอย่างมากในการเชื่อมต่อครูบาอาจารย์ในการเขียนตลอดการเขียนผ้ายันต์ เพราะตัวอาจารย์เองก็ไม่เคยเรียนมาก่อนจึงสำเร็จผืนแรก  โดยผืนแรกไม่ได้สวยงามแต่มีพลังพุทธคุณทุกด้าน มีเทวดาลงมาครอบตัวอักขระแม้ไม่ผ่านพิธี เป็นผ้ายันต์ขนาดกว้างและยาว เมตรทุกด้าน

 

หลังจากนั้นจึงเขียนผืนที่ ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง การเชื่อมพลังครูบาอาจารย์เริ่มเร็วขึ้น คล่องขึ้น จึงเสร็จขึ้น แต่เขียนไม่เหมือนผืนแรก แต่พลังพุทธเหมือนกัน

 

หลังจากนั้นลูกศิษย์ได้สอบถามเกี่ยวกับผ้ายันต์ อยากจะครอบครองบูชาให้เกิดสิ่งมงคลในชีวิต การงาน การเงิน หนุนดวง ทุกด้าน อาจารย์เลยตั้งจิตสอบถาม จึงได้ความว่า ต้องใส่ วันเดือนปีเกิด และผูกจิตก่อนเขียนผ้ายันต์ผืนนั้น เพราะผ้ายันต์แต่ละผืนอาจจะไม่เหมือนหรือคล้ายกันขึ้นอยู่กับวาระจิตของผู้ครอบครอง หลังจากนั้นจึงเขียนสำเร็จให้กับผู้ครองครอง และตรวจสอบพลังตัวอักขระเชื่อมโยงกับผู้ครอบครองหรือไม่ จึงสำเร็จ เป็นพุทธมหายันต์

 

การพิสูจน์ยันต์ พิสูจน์ได้ทุกสำนัก ผ้ายันต์คือมงคล การบูชาสิ่งใด หากผ้ายันต์ไม่มีพลังงานหนุนนำที่ดี ไม่มีพลัง ก็เป็นเพียงภาพวาดจิตรกร ไม่ได้หนุนนำ มีแต่ความศรัทธามั่นใจเพียงอย่างเดียวและพิสูจน์ไม่ได้ อาจารย์เดียจึงสอนศาสตร์การพิสูจน์ ลงไปเพื่อจะได้พิสูจน์ก่อนที่จะบูชาสิ่งใด

 

กำหนดรายการร่วมโมทนายันต์พระพุทธเจ้า ดังนี้

1. ขนาดผืนยันต์ด้านใน 15*15 ซม. พร้อมกรอบ  บูชา 1,500 บาท

2. ขนาดผืนยันต์ด้านใน 20*20 ซม. พร้อมกรอบ  บูชา 2,500 บาท

3. ขนาดผืนยันต์ด้านใน 30*30 ซม. พร้อมกรอบ  บูชา 3,500 บาท

4. ขนาดผืนยันต์ด้านใน 50*50 ซม. พร้อมกรอบ  บูชา 5,500 บาท

5. ขนาดผืนยันต์ด้านใน 100*100 ซม. พร้อมกรอบ  บูชา 10,000 บาท

แจ้งชื่อ วันเดือนปีเกิด ร่วมปัจจัยทั้งทางไลน์และเว็บไซต์ ครับ

หมายเหตุ 

*ค่าจัดส่งคิดตามจริง และหากอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ขนาด 30*30 ซม. ขึ้นไป จะไม่ใส่กรอบในการส่ง ทุกขนาดค่าส่งตามจริง

**กรุณาสอบถามคิวการเขียนพุทธมหายันต์อีกครั้ง โดยดูคิวจองพุทธมหาบันต์ด้านล่าง

***การปลุกเสกเป็นไปตามวาระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้กำหนด และบุญสัมพันธ์ของผู้ครอบครอง จึงไม่สามารถเร่งรัดหรือกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเขียนและจัดส่งได้

คิวจองพุทธมหายันต์

(ตาราง 1)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ร่วมบูชา ขนาดที่จอง (ซม.) สถานะ หมายเหตุ
15*15 20*20 30*30 50*50 100*100
1 คุณอาภรณ์ โบฮุเนก            1    
2 คุณปีเตอร์ โบฮุเนก            1    
3 คุณอรวิล สุขโต โอนแล้ว         1    
4 คุณเชนิสา สุขโต โอนแล้ว       1      
5 คุณอารีย์ ไลม์บัค  โอนแล้ว       1      
6 คุณมาลาพร ชอง         1 P      
7 คุณยุทธภูมิ สิทธิวงษา     1          
8 คุณดาริตา จ้ายหนองบัว      1          
9 คุณพิทยาภรณ์ บางพระ         1 P        
10 คุณพีรพัฒน์ เพชรชู  โอนแล้ว   1          
11 คุณดอกไม้ สิทธิวงษา      1          
12 คุณอภิวรรธน์ บุญทองดี  โอนแล้ว         1 คิวที่ 4  
13 คุณจักรพงษ์ ธรรมสินธุ์  โอนแล้ว   1       คิวที่ 5  
14 คุณอมรรัตน์ ภูภักดี โอนแล้ว       1   คิวที่ 6  
15 คุณกรกัญญา สิญญานันท์   1            
16 คุณทองแดง บาร์เซ           2    
17 คุณป้าภัณ ภูเก็ต
               
18 คุณธัญพร ทศดี   2            
19 คณนิชาภา นัยวัตธนากฤต  โอนแล้ว         1    
20 คุณทรัพย์สิน สกุลขจรเดช         1      
21 คุณทรัพย์สิน สกุลขจรเดช   1            
22 คุณพิมพ์รภัช ธนรักษ์รุ่งเจริญ         1      
23 คุณสุเมธ ปิยภัณฑ์         1      
24 คุณชนัญชิดา เดือนแจ้ง         1      
25 คุณปิยาภรณ์ ไวว่อง          2      
26 คุณหิรัณย์ จันทร์ฤทธิ       1        

 

คิวจองพุทธมหายันต์

(ตาราง 2)

 ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล  ร่วมบูชา  ขนาดที่จอง (ซม.)      สถานะ  หมายเหตุ
15*15 20*20  30*30  50*50  100*100 
27 คุณบัณฑิต คุณาเรืองโรจน์         1 P      
28 คุณบัณฑิต คุณาเรืองโรจน์       1 P        
29 คุณกรเอก ไชยช่วย          2      
30 คุณสุภนิดา ไชยูปถัมภ์   โอนแล้ว            
31 คุณปรรวีณา ขาวงาม        1        
32 คุณยุภา จันทร์ดี     1          
33 คุณพงศกร คุณากรเกียรติ         1      
34 คุณสมฤดี ข่ายม่าน   โอนแล้ว       1   คิวที่ 8  
35 คุณภัทรลักษณ์ ชูลี          1      
36 คุณวรรณวิสา ธนสิริวิคุณ                 
37 คุณวิภารัตน์ แก้วคำแสน โอนแล้ว 2            
38 คุณสังวาล โธแก้ว   1            
39 คุณจิรวดี ลี  โอนแล้ว 1           เกาหลี 
40 คุณสุพรพิญญา ไชยนราวิรุฬ   1            
41 คุณนฤพร มุขสุข  โอนแล้ว  1            
42 คุณยุพาวีร์ ฮิวส์          1      
43 คุณกลิน ชาล์ว ฮิวส์          1      
44 คุณสุจิตรา อมรเมฆพงศ์       1        
45 คุณเนตรนิล วิทยปรีชากุล โอนแล้ว   1       คิวที่ 10  
46 คุณเสาวลักษณ์ รุ่นเจริญ              
47 คุณสุดา เพ็ชร์รัตน์          1      
48 คุณนวินดา พวงบุตร   1            
49 คุณทิพย์นุช สิทธิ โอนแล้ว       1      
50 คุณสารีย์ เพ็ชรรัตน    1            
51 คุณธนพร สำราญจิตต์  โอนแล้ว     1     รอปลุกเสก  
52 คุณ ROY Geitanger โอนแล้ว     1     รอปลุกเสก  
53 คุณเฮ็ลลิค ลิเลเบอร์   1            
54 คณพรพิมล ลิเลเบอร์          1      
55 คุณสุรศักดิ์ แย้มสุข     1          
56 คุณภาสกร พุทธานุภากร โอนแล้ว   1          
57 คุณนิตยา สำคัญจิตร์     1          
58 คุณพศวีรย์ งามเจริญศักดิ์ โอนแล้ว         1    
59 คุณฐาณ์รัฐ ภวัตอังศุนิตย์ โอนแล้ว 1            
60 คุณสรวิศ กิจจงถาวรกุล              

 

คิวจองพุทธมหายันต์

(ตาราง 3)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ร่วมบูชา ขนาดที่จอง (ซม.) สถานะ หมายเหตุ
15*15 20*20 30*30 50*50 100*100
61 คุณวศีนี กิจจงถาวรกุล       1        
62 คุณภาฑนน ศรไชย   1            
63 คุณพิฐ์ชายาพา พณพาณิจพ์   1            
64 คุณพิมพ์ชนก ทองผล       1        
65 คุณสุภาวดี จงตระกูลศิริ โอนแล้ว         1    
66 คุณฐกฤต จันทรา โอนแล้ว         1    
67 คุณรติมา พลเมือง โอนแล้ว 1            
68 คุณปุณณภา แสนสมัคร       1        
69 คุณศรีรุ้ง ต้นฝาง โอนแล้ว     1        
70 คุณเพทาย มณีโชติ โอนแล้ว     1        
71 คุณณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ โอนแล้วz     1        
72 คุณซาร่า วงษ์พิพัฒน์พงษ์ โอนแล้วz     1        
73 คุณอมร วงษ์พิพัฒน์พงษ์ โอนแล้วZ ไม่ใส่กรอบ       1      
74 คุณ Jeen ClaudeSINTES โอนแล้วZ ไม่ใส่กรอบ       1      
75 คุณ Matthieu Anak  โอนแล้วZ ไม่ใส่กรอบ       1      
76 คุณ Eiodie Alachapone โอนแล้วZ ไม่ใส่กรอบ       1      
77 คุณทุเรียน กางร่มกลาง         1      
78 คุณบังเอิญ ฉิมกลีบ  โอนแล้ว       1      
79 คุณฐนพงษ์ จันทรภัทร  โอนแล้ว 1       1    
80 คุณอำนวย พึ่งเพ็ง โอนแล้ว       1      
81 คุณเก่ง  โอนแล้ว     1        
82 คุณพิมพ์พิชชา สุริยะรัง       1        
83 คุณพรศรี อุคคกิมาพันธุ์         1  1    
84 คุณภวจันทร์ เหมือนเอี่ยม  โอนแล้ว 1            
85 คุณชรินทร์ทิพย์ บุญสวัสดิ์ โอนแล้ว 1            
86 คุณเจนชิตา เลิศเทวะศิริ โอนแล้ว            
87 คุณอรทัย บุญจริง         1      
88 คุณจรรยา ถันทอง         1      
89 คุณดารุณี บุญจริง        1        
90 คุณวรวรรธน์ ศิริจิราธนนนท์   1            
91 คุณทรัพย์สิทธิ์ ปามมีทรัพย์ โอนแล้ว         1    
92 คุณปาณิศรา บัวเคน โอนแล้ว     1        
93 คุณกฤติญา ฮุยเบอร์     1          
94 คุณสุภาพร สมหมาย     1          

 

คิวจองพุทธมหายันต์

(ตาราง 4)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ร่วมบูชา ขนาดที่จอง (ซม.) สถานะ หมายเหตุ
15*15 20*20 30*30 50*50 100*100
95 คุณอุทุมพร บุญจริง        1        
96 คุณสำเริง พาซื่อ โอนแล้ว       1      
97 คุณอุไร แสงนวล         1      
98 คุณพิมพ์ชนก เหมือนสร้อย โอนแล้ว 1            
99 คุณชินธันย์ โชติธนปริญพัชร์ โอนแล้ว 1            
100 คุณจรัล ภคพงศ์พันธุ์ โอนแล้ว       1      
101 คุณวิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุล     1          
102 คุณณัฐกิตติ์ กิตติวรสวัสดิ์     1          
103 คุณสิทธิพงษ์ เลาหภิชาติชัย โอนแล้ว     1        
104 คุณปรวีย์ นพวัชร์ทนันท์ โอนแล้ว            
105 คุณสายฤทัย เหล็กกล้า       1        
106 คุณชูชาติ มณีมงคล โอนแล้ว         1    
107 คุณเบญจา สุทธิพรสมบัติ โอนแล้ว            
108 คุณชนัญชิดา เดือนแจ้ง         1      
109 Krittiya Hujber     1          
110 คุณวรรณเพ็ญ ศรีตะปัญญะ โอนแล้ว 1            
111 คุณภาสกร พุทธานุภากร              
112 คุณรติมา พลเมือง โอนแล้ว 1            
113 คุณสว่าง คล่องแคล่ว โอนแล้ว       1      
114 คุณฐาปนี เผือกเทศ โอนแล้ว   1          
115 คุณสมโภชน์ โชติประยูร โอนแล้ว 1            
116 คุณ Urai opaniksit โอนแล้ว 1     1      
117                  
118                  
119                  
120                  

 

Visitors: 24,177