ศาสตร์พลังบุญคืออะไร

ศาสตร์พลังบุญ คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระแสพลังบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทั้งดวงบุญ แสงบุญ กระแสบุญ กระแสธรรมต่างๆ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นธาตุธรรมรวม เป็นกระแสพลังบุญทั้งหมดในจักรวาลที่น้อมนำมาให้เราสร้างบารมีต่อยอดในชาตินี้ โดยกระแสพลังบุญต่างๆ นั้น สามารถนำมาต่อยอดช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณทั้งหลายในมิติโลกทิพย์ ซึ่ง อ.เดีย แห่งแสงธรรมนำทาง ได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ศึกษา เรียนรู้ พิสูจน์ และปฏิบัติไปด้วยกัน

 

วิชาธาตุธรรมรวม ได้ถือเป็นวิชาสูงสุดของศาสตร์ฉบับพลังบุญ เป็นวิชาสายปราบที่รวมกระแสพลังบุญจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายทุกๆ พระองค์เป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นธาตุธรรมรวม เพื่อนำไปช่วยเหลือทุกดวงจิตในทุกภพภูมิ ปราบสิ่งไม่ดี อกุศลกรรม เพื่อถวายงานแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตราบจิตนิพพาน

 

เรื่องราวของศาสตร์ฉบับพลังบุญนั้น จึงถือเป็นเรื่องราวของโลกทิพย์ที่ทุกท่านสามารถมีสิทธิในกระแสพลังบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เปิดสิทธิ์ผ่าน อ.เดีย แห่งแสงธรรมนำทาง นำมาสร้างและสะสมบารมีเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ผ่านการปฏิบัติในศาสตร์ฉบับพลังบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ง อ.เดีย ได้น้อมนำพลังบุญ กระแสบุญ กระแสธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาเป็นดั่งแสงธรรมเพื่อนำทางให้ทุกท่านได้พบเส้นทางแห่งความสงบสุขหลังเปลี่ยนร่าง

 

ความรู้ความเข้าใจในโลกทิพย์และกระแสพลังงานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกมิติจักรวาล จะช่วยให้พบหนทางแห่งการปฏิบัติไปสู่การหลุดพ้น ด้วยการสร้างและสะสมบารมีสายปัญญาควบคู่สายปราบ เพราะหนทางแห่งการสร้างและสะสมบารมีจำต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความศรัทธา และการปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ..รู้เพียงปริยัติอาจไม่พอ ต้องรู้ปฏิบัติด้วย

 

ทุกคำสอนและเรื่องราวที่ อ.เดีย ได้เผยแพร่ หาใช่การหลุดพ้นโดยพลันไม่ แต่คือการรู้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด พบเส้นทางที่แท้จริง เป็นเส้นทางลัดในการสร้างและสะสมบารมีให้เต็ม เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมช่วยเหลือนำทางและนำพาทุกดวงจิตไปสู่เส้นทางอริยะให้เร็วที่สุด

 

หากการศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ฉบับพลังบุญ คือการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในกระแสพลังงานบุญและมิติโลกทิพย์แล้วไซร้ การปฏิบัติตามศาสตร์ฉบับพลังบุญก็ถือเป็นสิ่งทุกท่านควรปฏิบัติเพื่อบารมีธรรมตามภูมิธรรมที่สร้างและพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเอง 

 

เส้นทางชีวิตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร ให้ศาสตร์พลังบุญเป็นดั่งแสงธรรมนำทางไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดตามที่ต้องการ

Visitors: 23,827