คำบริกรรมอาราธนาและตำรา

รวมไฟล์คำบริกรรมอาราธนาและตำราในศาสตร์ฉบับพลังบุญให้ฆราวาสธรรมได้สร้างบารมีตามหลักคำสอนที่อาจารย์เดียได้เผยแพร่ ผลจากการบริกรรมอาราธนาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณที่พร้อมจะพิสูจน์เรียนรู้ไปด้วยกันตามภูมิธรรมที่แต่ละท่านมี เพื่อก้าวไปสู่ก้าวแห่งความสำเร็จในธรรม จบจิตเพื่อเข้าสู่เส้นทางอริยะให้เร็วที่สุด

 

หากไม่ทำ ไม่สร้าง ..ก็ไม่มี

Visitors: 23,825