ศาสตร์พลังบุญ

พลังบุญ คือ พลังบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทั้งดวงบุญ แสงบุญ กระแสบุญ กระแสธรรมต่างๆ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นธาตุธรรมรวม เป็นกระแสพลังบุญทั้งหมดในจักรวาลที่น้อมนำมาให้เราสร้างบารมีต่อยอดในชาตินี้ สิทธิแห่งกระแสพลังบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมช่วยให้ทุกคนสร้างบารมีเพื่อเข้าสู่เส้นทางอริยะโดยเร็ว


  • ศาสตร์พลังบุญ คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระแสพลังบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทั้งดวงบุญ แสงบุญ กระแสบุญ กระแสธรรมต่างๆ ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นธาตุธรรมรวม เป็นกระแสพลังบุญทั้งหมดในจั...

  • อ.เดีย R2.1-01.jpg
    การปรับภพภูมิคืออะไร“การปรับภพภูมิ” ไม่ใช่การแผ่เมตตา ไม่ใช่การกรวดน้ำ แต่คือการปรับภพภูมิ “จิตวิญญาณ” ที่ติดภพติดชาติ ทั้งคนและสัตว์เดรัจฉาน เป็นจิตวิญญาณที่ตายมานานแล้ว เป็นหลายร...

  • อ.เดีย R2.5-01.jpg
    รวมไฟล์คำบริกรรมอาราธนาและตำราในศาสตร์ฉบับพลังบุญให้ฆราวาสธรรมได้สร้างบารมีตามหลักคำสอนที่อาจารย์เดียได้เผยแพร่ ผลจากการบริกรรมอาราธนาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณที่พร้อมจะพิสูจน์เรี...
Visitors: 23,827