ทำเนียบมหามงคลจักรวาล อ.เดีย

ยิ่งกว่าวัตถุมงคล คือมหามงคลจักรวาล อ.เดีย แสงธรรมนำทาง แห่งสำนักพุทธมะ มหามงคลจักรวาลทุกองค์มีองค์ญาณบารมีสถิตเสถียร 100%  ยาวันเตไม่มีประมาณ มีเทวดาปกปักรักษา สามารถอาราธนาขอพลังบารมีได้ตามแต่พุทธคุณแต่ละองค์ ผู้ที่ได้ครอบครองให้หมั่นถือศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ กรวดน้ำ อุทิศบุญให้วัตถุมงคลนั้น เพื่อบารมีบุญที่จะได้รับ การได้ครอบครองมหามงคลจักรวาล อ.เดีย ในทำเนียบของสำนักพุทธมะ ถือได้ว่ามีบุญสัมพันธ์กันและกัน ทุกอย่างได้เลือกผู้ครอบครอง และมีสิทธิตามแต่มหามงคลจักรวาลนั้นจะเลือก การได้ครอบครองแต่ไม่ปฏิบัติบูชา สิทธิทุกอย่างจะกลับคืนสู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมด แต่พลังจะยังอยู่ในวัตถุมงคลตามเดิม แม้นหากลบหลู่ครูบาอาจารย์ก็เช่นกัน สิทธิทุกอย่างก็จะกลับคืนทั้งหมด

มหามงคลจักรวาล อ.เดีย สามารถพิสูจน์พลังบุญ/ยาวันเต/องค์ญาณสถิตเสถียร 100% ได้ด้วยลูกดิ่งสื่อพลังทิพย์หรือการยืดแขนสอบถามด้วยจิตของคุณเอง เมื่อพิสูจน์รู้จนมั่นใจ พลังบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่ได้ครอบครองที่มีบุญสัมพันธ์กันและกัน


ศรัทธาและความเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือแสงธรรมนำทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต


 • 274861496_666255318130464_4453892456719072894_n.jpg
  ที่สุดแห่งศาสตร์พลังบุญ เล่มที่ 2 พุทธศิลป์ของเหรียญสร้างคล้ายองค์พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี ปางปฐมเทศนา(อินเดียใต้) ที่มีความงดงามประทับนั่งในท่าขัดสมาธิเพชรบนพระแท่น พระหัตถ์อยู...

 • 271860019_455196986243487_8811560582691369140_n.jpg
  อักขระโลกทิพย์สายพระพุทธภาคปราบ ที่ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยช่วยปกป้องคุ้มกัน ดูดมนต์ดำกุนผีกุนไสยกุนคนพลังงานลบพลังงานไม่ดี แล้วสลายเป็นธาตุธรรมทั้งหมด ช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไป เป็น...

 • S__51037505.jpg
  ท้าวเวสสุวรรณในโลกทิพย์ตามศาสตร์พลังบุญนั้น มีลักษณะเป็นยักษ์ ในมือถือกระบอง 2 กระบอง เด่นทางหน้าที่การงาน และปราบวิญญาณล่างๆ วาระจัดสร้าง ดังนี้ 1.รูปหล่อลอยองค์ มี 2 เนื้อ คือ ...

 • 196932937_307560234340497_793595245046851988_n.jpg
  องค์ปฐมจักรพรรดิต้นปราบ คือ ผู้ดูแลปกปักรักษาโลกทิพย์ ปกป้องแดนพระพุทธ อยู่บนสวรรค์ชั้นที่ 7 มีชื่อว่า องค์มุสาดำ มีฤทธิ์สูง มีอาวุธประจำกาย สามารถปราบมารได้ เป็นผู้ดูแลความสงบเรีย...

 • 90477873_196776055078395_1100780386885042176_n.jpg
  ลักษณะ รูปหล่อองค์ลอย เนื้อชนวน พุทธคุณ มีญาณบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสถิตอยู่ และมีฉัพพรรณรังสี พระกริ่งพุทธมะ สุดยอดบารมีสูงสุด ยาวันเตไม่มีประมาณ สายบุญ...

 • พุทธมหายันต์ คือยันต์ฉบับโลกทิพย์ อักขระโลกทิพย์ต่างไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบนี้ เป็นยันต์อักขระที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูบาอาจารย์ภาคกายทิพย์ สายพระพุทธจักรวาล จึงได้นำมาเรียบเรียงลงใ...

 • 122858723_360484175374248_9131039083660637646_n.jpg
  ลูกดิ่งพุทธมะ ลักษณะ เป็นแร่หินธรรมชาติ พุทธคุณ ลูกดิ่งสื่อพลังทิพย์ ตามศาสตร์พลังบุญ วิธีบูชา หรือเก็บรักษา บูชารักษาอย่าให้ตกหรือหล่น และอย่าถามคำถามซ้ำๆ ถ้าเราถามซ้ำๆ อ...

 • 75557446_121523285937006_5153118400444104704_n.jpg
  ลักษณะ ภายนอกเป็นหินธรรมชาติ มีแกนกลางด้านในเป็นสีดำ เป็นธาตุกายสิทธิ์หรือเหล็กไหล 1 ก้อน จะเรียกว่า 1 บุหงา และในแต่ละบุหงาจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เทวดาปกปักรักษาอยู่เป็นจำนวนมากก...

 • 118881623_320825929340073_566455019863588423_n.jpg
  ลักษณะ รูปหล่อองค์ลอย พุทธคุณ ยาวันเตไม่มีประมาณ สถิตเสถียรญาณบารมี 100% รอบรู้เก่งทุกด้าน และเป็นสายอริยทรัพย์ร่วมบารมีกับเทพสวรรค์ชั้น 4 การอธิษฐานจิตนำดวงแก้วสารพัดนึก เอ่...

 • 107511994_272927554129911_2392084859587132536_n.jpg
  ลักษณะ ก้อนกลมปิดทอง หรือควอตซ์กลมใส พุทธคุณ ก้อนกลมปิดทอง หรือควอตซ์กลมใส วิธีบูชา หรือเก็บรักษา ต้องเปิดสิทธิที่บุคคล หากว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดสิทธิ ต่อให้กล่าวคำบริกรรม ก็เป็...

 • 104897801_107562201006969_196328661321972230_n.jpg
  ลักษณะ รูปหล่อองค์ลอย หรือรูปภาพ พุทธคุณ ยาวันเตไม่มีประมาณ สถิตเสถียรด้วยองค์ญาณ 100%หนุนนำโภคทรัพย์ คล่องตัวทุกด้าน คำบริกรรม “อิมายันเต” วิธีบูชา หรือเก็บรักษา ก่อนนำเข้าบ้า...

 • 119842272_328853305204002_5394702419618430791_n.jpg
  ลักษณะ รูปหล่อองค์ลอย พุทธคุณ พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอยาผู้ซึ่งมียาทิพย์ ผู้ตรัสรู้สายรักษา และสามารถอาราธนานำมารักษาโรคปัจจุบันให้ทุเลาจางลง และรักษาธาตุ32กายทิพย์ที่ป่วยด้วยโรคก...

 • 143700157_226061642490357_2114825767610459060_n.jpg
  ลักษณะ แกะสลักจากหินควอตซ์ธรรมชาติ พุทธคุณ พลังเมตตา เสริมธาตุให้เรา จะเสริมจิตเสริมธาตุของเราให้มีเมตตาขึ้น และยังมีพลังอีกมากมาย วิธีบูชา หรือเก็บรักษา ยาวันเตไม่มีประมาณมีองค์...

 • 156665175_250024730094048_1066069793129926039_n.jpg
  ลักษณะ ควอตซ์ใส และโลหะ พุทธคุณ เสริมด้านศิลปะและการแสดง พลังมังคลาสี เป็นสายพลังของพระแม่ ที่มักให้พรสมหวังดั่งใจหมาย เจรจาต่อรอง ติดต่องานต่างๆ หนุนนำเรื่องวาจา ไปทางด้านค้าขาย ...

 • 180317035_287319843031203_1213108231635011093_n.jpg
  ลักษณะ - องค์พุทธมะให้สังเกตที่ปลายมวยผม อาจารย์ปิดทองไว้ - องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน - องค์พระศรีอริยเมตไตรย พุทธคุณ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน, องค์พุทธมะ อาจารย์จะอั...

บูชามหามงคลจักรวาล อ.เดีย

องค์ญาณสถิตเสถียร 100%

  ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

Visitors: 23,826