สาระโลกทิพย์

รวมเรื่องราวโลกทิพย์ในศาสตร์ฉบับพลังบุญ ที่พร้อมให้คุณได้ศึกษา เรียนรู้ พิสูจน์ และปฏิบัติไปด้วยกัน ซึ่งได้รวบรวมเป็น "วารสารโลกทิพย์และหนังสือโลกทิพย์" ตามเรื่องราวที่ อ.เดีย แห่งรายการแสงธรรมนำทาง ได้นำมาเผยแพร่ หลากเรื่องราวอันไม่คาดคิดในโลกทิพย์พร้อมให้คุณได้เปิดประสบการณ์และสัมผัสถึงศาสตร์ฉบับพลังบุญที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเอง 

 

ทุกเรื่องราวโลกทิพย์ไม่ใช่ทางออกเพื่อการหลุดพ้น แต่คือเรื่องราวที่ทำให้คุณได้สร้างและสะสมบารมีสายปราบควบคู่สายปัญญา เพื่อเป้าหมายสูงสุดแห่งการหลุดพ้น โดยสามารถนำพลังบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมเป็นธาตุธรรมรวมเพื่อปลดล็อคชีวิต ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย 

 

ยังไม่สายหากจะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ ..ร่วมก้าวเข้าสู่พลังบุญแห่งโลกทิพย์ไปด้วยกัน


  • รวมเรื่องราวโลกทิพย์ในศาสตร์ฉบับพลังบุญเพื่อให้ศึกษา เรียนรู้ พิสูจน์ และปฏิบัติไปด้วยกัน โดย อ.เดีย แห่งรายการแสงธรรมนำทาง ซึ่งเผยแพร่ศาสตร์ฉบับพลังบุญจากพ่อแม่ครูอาจารย์ในทุกมิติ...
Visitors: 23,825