ผู้ครอบครองพุทธมหาธาตุ

พุทธมหายันต์ที่ อ.เดีย สำนักพุทธมะ ได้วาดขึ้นจากการผูกดวงชะตาของผู้ครอบครองจนกลายเป็นพุทธมหาธาตุนั้น ได้ผ่านการวางจิตให้ว่างเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้น้อมนำให้ อ.เดีย วาด เพื่อหนุนนำผู้ครอบครองให้สัมฤทธิ์ผลตามพลังบุญของผู้ครอบครอง ซึ่งยันต์แต่ละผืนจะเขียนไม่เหมือนกัน ถือได้ว่าเป็นยันต์ผืนเดียวในโลกที่มีความสวยงามเฉพาะตัวตามผู้ครอบครอง ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้หนุนนำมาให้ พุทธมหาธาตุแต่ละผืนจึงถือเป็นอีกหนึ่งของกระแสพลังบุญจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาเพื่อหนุนนำชีวิตผู้ครอบครองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Visitors: 24,177