องค์พันเทวี

ลักษณะ          

ควอตซ์ใส และโลหะ

 

พุทธคุณ         

เสริมด้านศิลปะและการแสดง

พลังมังคลาสี เป็นสายพลังของพระแม่ ที่มักให้พรสมหวังดั่งใจหมาย เจรจาต่อรอง ติดต่องานต่างๆ หนุนนำเรื่องวาจา ไปทางด้านค้าขาย ติดต่อเจรจา คำพูดมีพลัง เมื่อได้อาราธนาขอพรท่าน

 

คำบริกรรม

“โอม มหายันเต” (3 ครั้ง)

 

วิธีบูชา หรือเก็บรักษา        

ยาวันเตไม่มีประมาณ มีองค์ญาณสถิตเสถียรเกิน 100% สามารถเข้า-ออกตามกาลเวลาทุกๆ องค์ญาณ ไม่ได้ถูกกักขัง แต่องค์ญาณนั้นเคลื่อนเข้า-ออกช่วยเหลือเราได้ตามกาล

หากวัตถุมงคลนั้น ตก หัก แตก ร้าว ตกหล่นในที่ไม่ควรอยู่ ลบหลู่ องค์ญาณก็จะกลับคืนสู่มิติโลกทิพย์ตามภูมิเดิม 

Visitors: 24,177